Transportförsäkring

Transportförsäkring

Vem står risken för gods under transport?


Den som yrkesmässigt transporterar gods har ansvar för de fel man begår som får till följd att godset skadas eller förloras. Den ersättning som lämnas då ansvar föreligger är begränsad till ett antal kronor eller s.k. SDR per kilo eller kolli skadat gods.


För att säkerställa att godset är försäkrat rekommenderar vi att en varutransportförsäkring tecknas. I köpeavtalet framgår vilka leveransvillkor som gäller, dessa innehåller bestämmelser om vem som står risken och vem som tecknar försäkring för gods under transport.


Övriga typer av transportförsäkring

Egna transporter

Eget gods som transporteras med egna fordon.


Verktygsförsäkring

Verktyg som medförs ute på arbeten.


Kranlyft och trucklyft

Lyft med kran och truck.


Utställningsförsäkring

Egendom på utställning och mässa samt vid transport till och från.


Provkollektion

Medhavd provkollektion för visning.