Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkring

Här beskrivs kort vad olika typer av ansvarsförsäkring gäller för. Definition och omfattning kan skilja mellan försäkringsbolagen. Vid skada är det försäkringsvillkoren som gäller.


Ansvarsförsäkringen ersätter skadestånd samt utrednings- förhandlings- rättegångs- och räddningskostnader.


Person- & sakskada

Skadeståndsskyldighet för person och sakskada samt ekonomisk följdskada.


Ren förmögenhetsskada

Skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada.


Försäkring enligt legala krav

Särskilda yrkestitlar och yrkesutövare med legala krav på försäkring såsom Advokat, Auktoriserad och godkänd revisor, Fastighetsmäklare och Försäkringsförmedlare.


Hyrd lokal

Skadeståndsskyldighet vid sakskada på lokal eller del av denna som företaget hyr eller leasar.


Konsultansvar

Skadeståndsskyldighet för person- och sakskada samt ren förmögenhetsskada som uppkommit genom att konsultföretaget begått fel vid beräkningar, ritningar, beskrivningar, råd eller anvisningar.


Kontrollansvar enligt PBL

Skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada som uppstår vid utövande av funktionen kontrollansvarig enligt Plan- och bygglagen.


Lyftansvar

Skadestånd för person- och sakskada vid yrkesmässigt lyft.


Miljöansvar för Entreprenör och Byggherre

Skadeståndsskyldighet för person- och sakskada samt ren förmögenhetsskada för vissa skador enligt miljöbalken.


Miljöansvar

Skadeståndsskyldighet för miljöskada enligt ovan vid långtidspåverkan.


Nyckelförlust

Skadeståndsskyldighet för låsbyte i samband med att omhändertagen nyckel förkommit.


Omhändertagen egendom

Skadeståndsskyldighet för sakskada på annans egendom som företaget felaktigt eller bristfälligt åtgärdat vid utförandet av sina åtaganden.


Patientansvar

Skadeståndsskyldighet enligt Patientskadelagen för personskada på patient orsakad av behandlingsskada, materialskada, diagnosskada, infektionsskada, olycksfallsskada eller medicineringsskada.


Speditörsansvar

Skadeståndsskyldighet för Speditör enligt standardavtal NSAB.


Stuveriansvar

Skadeståndsskyldighet vid Stuveri enligt Sveriges Stuvareförbunds Terminalbestämmelser.


Transportöransvar

Skadeståndsskyldighet för transportör enligt Vägtrafiklagen m.fl.


VD- & styrelseansvar

Skadestånd enligt aktiebolagslagen, skattebetalningslagen, arbetsmiljölagen m.fl. som riktas personligen mot befattningshavare i ledning och styrelse


Åtkomst- & återställandekostnad enligt vissa branschavtal

Oundvikliga och skäliga kostnader för lokalisering, åtkomst och montage av reparerad eller utbytt vara enligt materialleveransavtal ABM, ABM fabriksbetong, ALEM och AAVVS.