Sak

Sak

Tillsammans med er bedömer vi era risker och identifierar ert försäkringsbehov. Därefter upphandlar vi försäkring, analyserar och sammanställer försäkringsofferterna och presenterar resultatet för er. Efter gemensam utvärdering placerar vi försäkringarna hos valda försäkringsgivare.

 

I uppdraget ingår dessutom löpande försäkringsrådgivning, service och försäkringshandläggning. Om så önskas kan vi också bistå med support i samband med skador och skadereglering.

 

Läs mer om:

 

Egendomsförsäkring

Avbrottsförsäkring

Ansvarsförsäkring

Rättsskyddsförsäkring

Personalförsäkring

Transportförsäkring

Övriga försäkringsformer