Person

Person

KAPITALFÖRSÄKRING

En kapitalförsäkring är idag en förmånligt utformad sparform med flera skattemässiga fördelar. Förmånstagaren betalar inte inkomstskatt vid uttag eftersom premien inte är avdragsgill i deklarationen. Det utgår heller ingen reavinstskatt på den eventuella värdeökningen. Istället utgår en årlig avkastningsskatt vilken beräknas enligt förgående års genomsnittliga statslåneränta x 0,3.


DIREKTPENSION

En direktpension är ett avtal mellan en arbetsgivare (företaget) och en anställd. Största fördelen med direktpension är flexibiliteten. Vanligast görs det som en förmån till ägare eller VD men kan också gälla annan anställd t ex nyckelpersoner inom företaget. Direktpensionen pantsätts till den anställde som säkerhet för avtalet. Skulle företaget gå i konkurs så har den anställde rätt till värdet i försäkringen som sin förmån/pension.


TJÄNSTEPENSION

En tjänstepension innebär att din arbetsgivare sätter av kapital inför din framtida pension. Detta sparande är låst fram till 55-års ålder då pengarna kan börja att tas ut, vid uttagstillfället skall pengarna inkomstbeskattas. En tjänstepension är avdragsgill för arbetsgivaren men betalar samtidigt särskild löneskatt på premien.


ISK

ISK eller Investeringssparkonto är en skattemässig konstruktion vilken gör att du slipper att redovisa årets värdepappersaffärer i deklarationen. Reavinster beskattas ej utan kapitalet belastas i stället med en låg årlig avkastningsskatt liknande kapitalförsäkringen.

I din ISK kan du ha ett flertal olika slags värdepapper och det finns en stor flexibilitet i sparformen.

Endast privatpersoner har möjlighet att teckna en ISK.


FONDER

Fonder är ett sparinstrument som växt lavinartat de senaste tjugo åren. Idag är alla svenskar knutna till någon form av fondsparande. De som inte har ett individuellt fondsparande är omfattade av fonder i sin statliga pension. En fond kan beskrivas som en portfölj med värdepapper som ägs av många investerare. Fonden kan innehålla såväl svenska som utländska aktier, obligationer och andra värdepapper.


STRUKTURERADE PRODUKTER

Strukturerade produkter har blivit ett allt vanligare alternativ till de traditionella investeringsalternativen såsom fonder och aktier. Fördelen med denna typ av investering är att du får ta del av en marknads tillväxt samtidigt som du kan välja att ha ett kapitalskydd på kapitalet. När vi förmedlar strukturerade produkter agerar vi som anknutet ombud till Nord Fondkommission. Nord Fondkommission är ett värdepappersbolag som står under tillsyn av finansinspektionen. Detta innebär att Fond & Försäkringshuset även har rätt att via Nord Fondkommission förmedla samt lämna investeringsråd om finansiella instrument.

Rådgivning till privatpersoner och anställda hos ett kundbolag

 

Pension

Försäkringshuset hjälper dig med en analys av ditt totala sparande där den Allmänna pensionen ( inkomstpension och premiepension), tjänstepension och eventuellt privat pensionssparande beaktas. Analysen visar hur du bör investera ditt sparande och vad du kan räkna med för pension.

 

Kapitalförvaltning

Vi hjälper dig att förvalta ditt nuvarande kapital för att generera högsta möjliga avkastning till en för dig lämplig risknivå. Förvaltningen av ditt sparande och ditt kapital bestäms i din finansiella plan baserat på dina unika förutsättningar.

 

Skydd

Vi hjälper dig att skydda dig och din familj mot olika risker. De viktigaste försäkringarna är sjukförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukvårdsförsäkring, livsförsäkring, tjänstegruppliv och barnförsäkring.

 

 

 

 • Investeringsrådgivning 
 • Förmögenhetsförvaltning
 • Fonder
 • Struktureradeprodukter
 • Tjänstepensioner
 • Privat pensionssparande
 • Obligationer
 • Sparande till barn - Gåvoförsäkring
 • Studenförsäkring
 • Livförsäkringar
 • Olycksfallsförsäkringar
 • Sjukförsäkringar
 • Sjukvårdsförsäkringar
 • Barnförsäkringar

 

Vi hälsar dig välkommen att boka in ett möte med oss och ser fram emot ett långvarigt och framgångsrikt samarbete.

Fond & Försäkringshuset i Halland AB                                                      

Ätrastigen 5A                                                                  

311 38 Falkenberg                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                    

Org.nr:  556869–0373 

Växeln: 0346-65 51 65

Mail: info@ffhuset.se


Copyright © All Rights Reserved

Vi innehar F-skatt