Grupp

Grupp

Gruppförsäkring

 

Samhället tillhandahåller ett grundläggande ekonomiskt skydd som är lika för alla. I skyddet ingår det till exempel sjukersättning från Försäkringskassan och allmän pension. Men det ger endast ett grundskydd som i flera avseenden kan behöva kompletteras. Gruppförsäkring är ett kostnadseffektivt sätt att skapa trygghet för ett företags medarbetare eller en organisations medlemmar. Försäkringarna ger ekonomisk ersättning om något oförutsett inträffar eller olyckan skulle vara framme.

 

Tack vare vår storlek med Tydliga, kan vi erbjuda väldigt bra villkor gällande dessa försäkringar.

 

 

Fond & Försäkringshuset i Halland AB                                                      

Ätrastigen 5A                                                                  

311 38 Falkenberg                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                    

Org.nr:  556869–0373 

Växeln: 0346-65 51 65

Mail: info@ffhuset.se


Copyright © All Rights Reserved

Vi innehar F-skatt