Vagnskadeförsäkring

Vagnskadeförsäkring

Här beskrivs kort vad vagnskadeförsäkringen gäller för. Definition och omfattning kan skilja mellan försäkringsbolagen. Vid skada är det försäkringsvillkoren som gäller. 


Vagnskadeförsäkringen ersätter skada genom yttre olyckshändelse. Försäkringen ersätter också skadegörelse på fordonet som orsakas av annan person.


Vagnskadeförsäkringen ger samma skydd som när fordonet har vagnskadegaranti från tillverkaren.


Självriskreducering


Försäkringen är i regel en tilläggsförsäkring för personbil och lätt lastbil som ger självriskreducering vid kollision med djur samt vid skadegörelse.

Fond & Försäkringshuset i Halland AB                                                      

Ätrastigen 5A                                                                  

311 38 Falkenberg                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                    

Org.nr:  556869–0373 

Växeln: 0346-65 51 65

Mail: info@ffhuset.se


Copyright © All Rights Reserved

Vi innehar F-skatt