Delkaskoförsäkring

Delkaskoförsäkring

Här beskrivs kort vad de olika delarna i delkaskoförsäkringen gäller för. Definition och omfattning kan skilja mellan försäkringsbolagen. Vid skada är det försäkringsvillkoren som gäller. 


Delkaskoförsäkringen omfattar brand, stöld, glas, maskin, räddning och rättsskydd.


Förutom det försäkrade fordonet så omfattas i regel normal utrustning som hör till fordonet samt en extra uppsättning hjul.


Brandförsäkringen ersätter skador orsakade av brand, blixtnedslag, explosion eller kortslutning i kablar och ledningar

Stöldförsäkringen ersätter skada genom stöld, tillgrepp och rån

Glasförsäkringen ersätter vind- sido- eller bakruta som genombrutits, spräckts eller krossats

Maskinskadeförsäkringen ersätter skador som berör motor, växellåda och kraftöverföring

Räddningsförsäkringen ger ersättning för bärgning vid driftsstopp

Rättsskyddsförsäkringen ersätter ombuds- och rättegångskostnader vid vissa tvister som har samband med fordonet

 

Avställningsförsäkring


Försäkringen tecknas då fordonet är avställt i Vägtrafikregistret och inte används.


Försäkringen innehåller brand-, stöld- och rättsskyddsförsäkring, skadegörelse och ersättning för skador som uppstår när fordonet transporteras med ett annat fordon.