Fordon

Fordon

Fordonsförsäkring

 

Vårt uppdrag

 

Tillsammans med er fastställer en försäkringsplan för era fordon. Därefter upphandlar vi försäkring, analyserar och sammanställer försäkringsofferterna och presenterar resultatet för er. Efter gemensam utvärdering placerar vi försäkringarna hos valda försäkringsgivare.

I uppdraget ingår dessutom löpande försäkringsrådgivning, service och försäkringshandläggning. 

 

Enskilda fordon

Fordonsflottor

Yrkestrafik

Entreprenadmaskiner

 

Läs mer om

Trafikförsäkring - Delkaskoförsäkring - Vagnskadeförsäkring - Hyrbil & Avbrottsförsäkring