Tjänster

Tjänster


 

Fond & Försäkringshuset är Försäkringsförmedlare som distribuerar och lämnar råd om försäkring.

Vi agerar på våra kunders uppdrag och är inte genom avtal begränsade till något eller några få försäkringsbolag.

 

Våra uppdragsgivare är alla typer av företag, organisationer, företagsägare, kapital- och förmögenhetsägare.

 

Vi är specialister inom sakförsäkring, företagsmotor, gruppförsäkring, liv- & pensionsförsäkring och kapitalplacering.

 

Vårt uppdrag Skadeförsäkring:

 

Vi analyserar ert företags risksituation, behov, och önskemål om skadeförsäkring och föreslår ett optimalt försäkringsskydd. Vi upphandlar försäkring, utvärderar och presenterar de anbud som lämnats från försäkringsbolagen. Vi står därefter för löpande skötsel och rådgivning i försäkringsfrågor. 

 

Pris:

 

Vi erhåller oftas ersättning från de försäkringsbolag där försäkring tecknas. Vi kan även arbeta mot arvode. Information om priset redovisas alltid innan avtal/försäkring tecknas.

Kontakta oss

 
 
 
 

Fond & Försäkringshuset i Halland AB                                                      

Ätrastigen 5A                                                                  

311 38 Falkenberg                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                    

Org.nr:  556869–0373 

Växeln: 0346-65 51 65

Mail: info@ffhuset.se


Copyright © All Rights Reserved

Vi innehar F-skatt