Företaget

Om oss

 

Försäkringshuset bildades i januari 2011. Startades av Eddy som var en del av Länsförsäkringars franschiseupplägg. 2015 tog Försäkringshuset nästa steg o gick över o blev försäkringsförmedlare. Vi verkar huvudsakligen på vår lokala marknad i Halland. Vi har lång erfarenhet, solid försäkringsutbildning och är certifierade enligt branschens standard och krav. Försäkringshuset arbetar enligt god försäkringsdistributionssed och agerar hederligt, rättvist och professionellt. Vi är långsiktiga, lyhörda, flexibla och enkla att nå. Vår strävan är att bidra med kvalificerade tjänster som ger nöjda kunder. 

 

Försäkringshuset är medlem i Svenska Försäkringsförmedlares förening (Sfm). Sfm företräder merparten av de förmedlare och företag som har tillstånd av Finansinspektionen. Sfm verkar för att upprätthålla god försäkringsförmedlarsed samt för att tillvarata medlemmarnas yrkesintressen. Detta sker bland annat genom juridisk rådgivning, utbildningar och ett etiskt regelverk.

 

Förmedlarna i Försäkringshuset är certifierade av InsureSec. InsureSec är ett institut för självreglering som är bildat av Svenska försäkringsförmedlares förening (Sfm), och en majoritet av de marknadsledande försäkringsbolagen. InsureSec ska säkerställa att  försäkringsförmedlare agerar korrekt, professionellt och med kundens bästa för ögonen.

 

Försäkringshuset är medlem i förmedlarorganisationen Tydliga som är en branschorganisation på den Svenska rådgivarmarknaden inom försäkring och finansiella tjänster. I dag är vi mer än 300 rådgivare på 40 orter runt om i Sverige. Inom Tydliga samarbetar vi för att kunna erbjuda våra kunder en hög servicegrad och rätt produkter till rätt pris.

 

EVENTUELLA KLAGOMÅL PÅ OSS SKA FRAMSTÄLLAS SKRIFTLIGEN TILL:

 

TYDLIGA COMPLIANCE


BERGSBOVÄGEN 11, 191 35 SOLLENTUNA.

 

MAIL: COMPLIANCE@TYDLIGA.SE

 

KLAGOMÅL BESVARAS SNARAST MÖJLIGT.