Vindkraftverk

Vindkraftverks försäkring

Denna vindkraftverks försäkring gäller från ax till limpa dvs:


Försäkringsbolaget Riskpoint är med dig under hela tiden från projektering till prokuktion av energi.


Försäkringen omfattar följande moment!  

 

  • Egendomsförsäkring 
  • Avbrottsförsäkring (ansvarstid 12 mån)
  • Ansvarsförsäkring (10 milj per skada)
  • Rättsskyddsförsäkring (5 bb)
  • Krisförsäkring
  • Rånoffer & Överfallsförsäkring
  • Förmögenhetsbrottsförsäkring (500 000 kr)

 

Man kan även lägga till följande moment!

 

  • ?

 


Ansökan om vindkraftverks försäkring

 

Innan ansökan behandlas måste en fullmakt signeras, så att vi får rätten att företräda er gentemot försäkringabolagen. Fullmakt hittar ni till höger