Transportförsäkring

Transportförsäkring

Vet du vilken skillnad det är på leveransvillkoren DDP respektive FOB eller EXW och FCA när varor ska transporteras?


INCOTERMS 2010 INTERNATIONELLA LEVERANSVILLKOR


Incoterms är internationellt erkända regler som beskriver vem som har ansvar för varor under transport och hur länge. Genom att använda regelverket Incoterms kan säljare och köpare undvika onödiga missförstånd. Incoterms 2010 är erkänt av myndigheter och domstolar världen över och innehåller regler om:


Vem som ska betala transport, försäkring och andra kostnader.


Till vilken plats transporten ska ske.


Om lastning och lossning ingår.


När risken övergår från säljaren till köparen.


Information om reklamationsfrister, preskriptionstider och begränsningsbelopp.


Var noga med villkoren när du skriver leveranskontrakt


Det är mycket viktigt att företagen (parterna) skriver kontrakt om vad som ska gälla under transporten. Leveransvillkoret bestämmer vem som ska betala försäkring av varorna under transporten, när risken för varorna övergår från säljaren till köparen m.m.


I moderna transportsystem förekommer inte alltid godskontroll vid alla de punkter där riskövergången sker enligt Incoterms® 2010. För att undvika dispyt om på vilken delsträcka en skada uppstått bör man sträva efter att använda en leveransklausul enligt vilken den ena parten står faran för godset under hela transporten. Vid internationell handel minskar Incoterms risken för missförstånd som kan leda till juridiska problem.

Geografisk omfattning för Tydligas Transportförsäkring är import från hela världen, inrikestransporter inom Norden, export till hela världen.


Undantag till och från länder med försäkringsmässiga restriktioner, handelssanktioner och riskklassade länder enligt JCC Cargo Watch List. Kontakta Alandia Försäkring för råd.


Försäkringen gäller upp till MSEK 1 (första risk) för företag med en omsättning upp till MSEK 50. Godset är försäkrat på Helförsäkringsvillkor och ICC(A) med följande tillägg:


 • Returtransporter
 • Importintresse
 • Egna fordon: SEK 250 000
 • Verktyg: SEK 100 000
 • Provkollektion: SEK 100 000
 • Lyft och Trucktransport SEK 100 000
 • Utställning: SEK 100 000
 • Bortforsling och destruktion: SEK 50 000
 • Lagring hos externa professionella lagerhållare i
 • Sverige. BIV. Max 500 000 SEK
 • Lagring övrigt BIV 50 000 SEK
 • Forceringskostnader 50 000 SEK
 •  

 

Begagnat gods omfattas av nedan angivna villkor med undantag av redan uppkomna skador, såsom repor, bucklor och skamfilningar. Rena funktionsfel utan samband med en, under denna försäkring ersättningsbar skadehändelse, omfattas ej. Högsta försäkringsbelopp förstarisk är 200.000 sek. Självrisk är 0,5 pbb för skador över 100.000 sek.


 


Självrisk: 0,1 basbelopp upp till 100 000 SEK i aktuellt transporterat värde. Vid transporter överstigande 100 000 SEK samt övriga försäkrade moment gäller 0, 2 basbelopp i självrisk. Självriskeliminering vid skadefritt i tre på varandra följande år.

Ansökan om transportförsäkring

 

Innan ansökan behandlas måste en fullmakt signeras, så att vi får rätten att företräda er gentemot försäkringabolagen. Fullmakt hittar ni till höger