Kontoplan

Kontoplan

Fyll i kontoplan enl nedan, alla frågor kräver ett svar så om ni saknar en post fyll i med en nolla!