Kollektivolycksfall

Kollektivolycksfallsförsäkring

Information om försäkringen!


Vissa branscher och verksamheter drabbas oftare av olycksfall än andra. Vi vet av erfarenhet att många företag och organisationer saknar tillräckligt skydd och skulle behöva komplettera sin företagsförsäkring mot oförutsedda händelser med en separat olycksfallsförsäkring. Denna kollektiva olycksfallsförsäkring är en anpassningsbar lösning som vänder sig till företag som behöver extraskydd.

 

Produkten vänder sig i första hand mot små och medelstora företag med 1 - 30 anställda. Om önskemål finns att teckna den kollektiva olycksfallsförsäkringen för företag med fler än 30 anställda finns naturligtvis möjlighet även för det och vi ber er då ta kontakt med gruppadministrationen så hjälper vi till att ta fram en offert för det specifika företaget.


Viktigt att veta!


Företagsolycksfallsföräkringen är en obligatorisk försäkring vilket innebär att samtliga medarbetare måste ingå vid tecknandet. Det som krävs är att man anger hur många anställda det är i företaget.

 

Försäkringen gäller för de personer eller för de grupper av personer som anges i försäkringsbrevet om de är bosatta och folkbokförda i Sverige. För de personer eller grupper av personer som inte är bosatta och folkbokförda i Sverige lämnas endast ersättning för kostnader som ersätts eller skulle kunna ersättas om personen hade varit bosatt och folkbokförd i Sverige. För den som inte är bosatt och folkbokförd i Sverige lämnas ersättning upp till högkostnadsskyddet. Ingen ersättning lämnas för ekonomisk invaliditet eller dödsfall.


Vem gäller försäkringen för!


Försäkringen gäller för de personer eller för de grupper av personer som anges i försäkringsbrevet om de är bosatta och folkbokförda i Sverige.

 

För de personer eller de grupper av personer som inte är bosatta och folkbokförda i Sverige lämnas endast ersättning för kostnader som ersätts eller skulle kunna ersättas om personen hade varit bosatt och folkbokförd i Sverige.

 

För den som inte är bosatt och folkbokförd i Sverige lämnas ersättning upp till högkostnadsskyddet. Ingen ersättning lämnas för ekonomiska invaliditet eller dödsfall.


Teckningsregler!


Det som krävs är att man anger antalet anställda i företaget samt väljer omfattning, dvs om försäkringen ska gälla under arbetstid (och resa till och från arbetet) eller om den ska gälla heltid (arbetstid och fritid). Därefter anger man vilket försäkringsbelopp som ska gälla på försäkringen. Här finns det möjlighet att välja mellan 4 försäkringsbelopp 200 000 kr, 500 000 kr, 800 000 kr eller 1 000 000 kr. Obs dock alla i gruppen ska ha samma omfattning och försäkringsbelopp.


Ersättningsmoment!


Om den försäkrade råkar ut för en ersättningsbar olycksfallsskada under försäkringstiden kan försäkringen lämna ersättning enligt följande ersättningsmoment:

  • Medicinsk invaliditet
  • Ekonomisk invaliditet
  • Läke-, rese- och tandbehandlingskostnader
  • Merkostnader
  • Rehabilitering och hjälpmedel
  • Dödsfallsbelopp
  • Kristerapi
  • Överfall (gäller endast för skada som inträffar vid tjänsteutövning inom Norden)

Ansökan kollektivolycksfallsförsäkring 

 

Innan ansökan behandlas måste en fullmakt signeras, så att vi får rätten att företräda er gentemot försäkringabolagen. Fullmakt hittar ni till höger.

Förklaringar

 

pbb (Basbelopp) = 2020 / 47 300 kr

 

Företagsolycksfallsförsäkringen är en obligatorisk försäkring vilket innebär att samtliga medarbetare måste ingå vid tecknandet. Det som krävs är att man anger hur många anställda det är i företaget.

 

Försäkringen gäller för de personer eller för de grupper av personer som anges i försäkringsbrevet om de är bosatta och folkbokförda i Sverige. För de personer eller grupper av personer som inte är bosatta och folkbokförda i Sverige lämnas endast ersättning för kostnader som ersätts eller skulle kunna ersättas om personen hade varit bosatt och folkbokförd i Sverige. För den som inte är bosatt och folkbokförd i Sverige lämnas ersättning upp till högkostnadsskyddet. Ingen ersättning lämnas för ekonomisk invaliditet eller dödsfall.

 

Det som krävs är att man väljer omfattning, dvs om försäkringen skall gälla under arbetstid (och resa till och från arbetet) eller om den skall gälla heltid (arbetstid och fritid). Därefter anger man vilket försäkringsbelopp som skall gälla på försäkringen.  Obs dock att alla i gruppen skall ha samma omfattning och försäkringsbelopp.