Inkomstförsäkring

Inkomstförsäkring

Förklaringar


Undersökningar visar att varannan arbetande svensk är orolig för sin ekonomiska situation om de skulle bli arbetslösa och över hälften anser sig behöva ändra sin livsstil inom ett halvår om de
förlorar jobbet.


Trots detta har endast 3 av 10 tecknat en inkomstförsäkring.


JobbGarant erbjuder inkomstförsäkring som täcker månadslöner upp till 100 000 kr/mån och ger ersättning upp till 12 månader.


I dagsläget finns det inget annat försäkringsbolag som försäkrar
månadslöner över 80 000 kr.


Utan inkomstförsäkring får man från a-kassan max 80% av 25 000 kronor, vilket ger en nettoersättning på max 14 500 kronor efter skatt om man blir arbetslös, oavsett vad man tjänar.


Idag är det hela 70% av de heltidsarbetande som tjänar över a-kassans tak och således är underförsäkrade. Den påverkan detta på sikt kan ge på hushållens ekonomi vid en ökad arbetslöshet på grund av lågkonjunktur kan bli katastrofal.


Hushållens skulder har tredubblats under ett drygt decennium.


Arbetslöshet är sannolikt den störstanegativa störning till inkomsten som ett hushåll kan ställas inför.


JobbGarant menar därför att det är av största vikt att ha en inkomstförsäkring.


”Visst kan man bygga upp
en buffert istället men även om man har en buffert ersätter den inte behovet av en inkomstförsäkring, de kompletterar varandra.


Inkomstförsäkring ger en ekonomisk trygghet och skapar en stabilare tillvaro under tiden man söker ett nytt jobb.


Vi erbjuder Tydligaförmedlare förmånlig ersättning
Samtliga försäkringsförmedlare inom Liv & Pension erbjuder idag försäkringar som skyddar mot risker såsom att bli gammal, långvarigt sjuk eller dö i förtid.


JobbGarant ser därför att en inkomstförsäkring blir ett naturligt komplement i behovsanalysen då den svarar på den viktiga frågan ”hur påverkas din
privatekonomi ifall du/någon i familjen skulle bli arbetslöshet?”

Ansökan Inkomstförsäkring 


Fond & Försäkringshuset i Halland AB                                                      

Ätrastigen 5A                                                                  

311 38 Falkenberg                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                    

Org.nr:  556869–0373 

Växeln: 0346-65 51 65

Mail: info@ffhuset.se


Copyright © All Rights Reserved

Vi innehar F-skatt