Flytande motorförsäkring

Flytande motorförsäkring

För företagsägda fordon

 

Tydliga har med hjälp av Rosén & Partner tagit fram en unik fordonsförsäkring för Tydligas medlemmar med Moderna Försäkringar som försäkringsgivare.

 

Premien bygger på en speciellt framtagen tariff för Tydliga som ger en flexibilitet att kunna påverka premien både upp och ner inom givna ramar för att hitta den bästa premienivån för alla parter. Vi är övertygade om att det ger konkurrenskraftiga och långsiktiga premier.

 

Försäkringsbrev och fakturor kommer med tydligas logga och kan bara tecknas och innehas av kunder till tydliga-förmedlare. Om kund skulle välja att underteckna fullmakt med annan förmedlare så upphör möjligheten att fortsätta med tydligas fordonsförsäkring. Kundens försäkringar kommer i och med detta att ändras till ordinarie tariff samt att obegränsad körsträcka upphör att gälla.

 

Försäkring för personbil och lätt lastbil gäller med obegränsad körstäcka.

 

Premien kan betalas helår, halvår, kvartal eller månadsvis utan premiepåslag.

 

Om kunden har flera fordon kan vi samla försäkringarna till en gemensam förfallodag och koppla på en samlingsfaktura som tydligt redovisar fordon, perioder och delpremier.

 

Vi ser en stor potential i detta upplägg och har som mål att bygga stor volym med långsiktigt bra premiesättning.

 

Det är därför av stor vikt att vi inte lägger in kunder med dålig skadehistorik i denna lösning.

 

Detta är en stor konkurrensfördel jämfört med vad förmedlare utanför Tydliga kan leverera samt stärker vår organisation och vårt varumärke.

Ansökan flytande motorförsäkring


Innan ansökan behandlas måste en fullmakt signeras, så att vi får rätten att företräda er gentemot försäkringabolagen. Fullmakt hittar ni till höger