Restaurangförsäkring

Ansökan Restaurangförsäkring 

   Denna Restaurangförsäkring har minsta omfattning enligt nedan


    Egendomsförsäkring!


 • Maskinerier inklusive egen bekostad inredning ingår: 1 000 000 kr (kan höjas)


 • Varulager totalt ingår: 150 000 kr (kan höjas)


 • Varulager i kyl & frys ingår: 50 000 kr (kan höjas)


 • Varulager bestående av vin eller sprit ingår: 50 000 kr (kan höjas)


 • Uteservering ingår: 250 000 kr (endast brand & stormförsäkring) (kan höjas)


 • Ansvarsförsäkring: 10 000 000 kr per skada max 20 000 000 kr per år


 • Avbrottsförsäkring med ansvarstid 12 månader (kan höjas)


    Tilläggsförsäkringar som ingår!


 • Epidemiavbrottsförsäkring ingår: 1 000 000 kr (kan höjas)


 • Epidemiavbrottsförsäkring ansvarstid: 6 månader (kan förlängas)


 • Krisförsäkring upp till 10 behandlingar


 • Överfallsförsäkring 5 bb


 • Förmögenhetsbrottsförsäkring ingår: 500 000 kr (kan höjas)


   Eventuella höjningar gör du i formuläret nedan! 

Förklaringar

 

BB (Basbelopp) = 2020/ 47 300 kr

 

Verksamhet

Här anger du vilken typ av verksamhet restaurangen bedriver. 

 

1, Caféverksamhet ej bageri

2, Catering

3, Lunchrestaurang

4, Asiat restaurang (Sushi / Thai / Kina mm)

5, Restaurang a la carte öppet senast kl 01:00 (Ej nattklubb)

6, Restaurang a la carte med nattklubb

 


Byggnadsklasser


BKL 1 = Verksamheten inrymd i byggnad byggd av helt i sten eller betong

 

BKL 2 = Verksamheten inrymd i byggnad byggd av plåt och stål

 

BKL 3 = Verksamheten inrymd i byggnad byggd av delvis trä

 

 

Årsomsättning


Med årsomsättning förstås försäljningssumman exklusive mervärdeskatt enligt årsredovisningen för senaste räkenskapsåret.

 

Årslönekostnad


Den totala personalkostnaden under senaste bokslut

 

Försäkringsställe


Här anger man var verksamheten bedrivs, har man flera försäkringsställen skall alla försäkringsställen anges. Adress, postnr & ort.

 

 

Maskinerier/Inventarier/varor!

 

Återanskaffningsvärdet på maskinerier, inventarier & varulager inom försäkringsstället (även egen bekostad inredning)

 

 

Varor i kyl & frys

 

Försäkringen betalar skada på kylda och frysta varor på försäkringsställe vid t.ex. kompressorhaveri eller strömavbrott.

 

 

Vin & sprit

 

Här uppger du värdet på ditt vin o spritförråd.

 

 

Ansvarstid på avbrott

 

Ansvarstid anger den tid som försäkringsbolaget längst ersätter en avbrottsskada. Standard är 12 månader men man kan välja 18 o 24 månader om så önskas. Rekommendationer:

 

12 månader för bolag med oms från 2 milj till 15 milj.

 

18 månader för bolag med oms från 16 milj till 30 milj.

 

24 månader för bolag med oms över 30 milj.

 

Epidemiavbrottsförsäkring

 

Omfattar avbrott som beror på att myndighet med stöd av lag ingriper mot verksamheten för att hindra spridning av smittsam sjukdom. Ansvarstiden är 6 eller 12 månader.

 

Försäkringsbeloppet är i grunden 1 mkr men kan höjas till max 10 mkr.

 

 

Förmögenhetsbrottsförsäkring

 

Täcker förluster som företaget drabbas av om en anställd begår ett brott för att komma åt pengar åt sig själv eller någon annan. Brottet kan begås mot företaget eller företagets kunder. Försäkringen ersätter också förluster som beror på att anställda eller andra tagit sig in i företagets datorer.

 

 

Krisförsäkringen

 

Gäller vid krisbehandling hos psykolog eller hos annan som är utbildad att genomföra stödsamtal eller krisbearbetning. Skadehändelser som ersätts kostnaden för krisbehandling om anställd, i tjänsten, råka ut för någon av dessa skadehändelser: brand, inbrott, rån, försök till rån, överfall, trafikolycka eller arbetsplatsolycka.

 

 

Rånoffer & Överfallsförsäkring

 

Ger ekonomisk ersättning till anställd om denna drabbas av personskada och kränkning, som orsakas genom till exempel rån eller misshandel, i de fall gärningsmannen är okänd eller saknar betalningsförmåga.

 

Skadehändelser som ersätts, personskada eller kränkning genom, rån, försök till rån, misshandel eller annat uppsåtligt våld eller arbetsplatsolycka.